Ctirad Mašín

Ctirad Mašín se narodil 11. srpna 1930 v Olomouci v rodině ruského legionáře a československého důstojníka Josefa Mašína, který v období nacistické okupace vytvořil společně se svými přáteli pplk. Josefem Balabánem a škpt. Václavem Morávkem legendární zpravodajskou skupinu, pro niž se vžil název Tři králové. V květnu 1941 byl pplk. Josef Mašín zatčen a v červnu 1942 na kobyliské střelnici popraven. Ve vězení napsal moták, který byl nalezen po válce. Své syny v něm vyzval, aby hájili svobodu své vlasti a národa.

V roce 1945 byli bratři Mašínové vyznamenáni prezidentem Edvardem Benešem československou medailí Za chrabrost, kterou obdrželi za „osobní statečnost v době války“. Po válce Ctirad Mašín absolvoval internátní střední školu Koleje krále Jiřího Poděbrad. Byl členem skautského oddílu a v roce 1947 se zúčastnil Jamboree ve Francii. V letech 1950–1951 studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze, poté pracoval v dělnických povoláních. Na vojenskou akademii nebyl přijat.

Se svým bratrem a přáteli založil na počátku padesátých let protikomunistickou odbojovou skupinu. V září 1951 se účastnil přepadů stanic SNB v Chlumci nad Cidlinou a v Čelákovicích. V říjnu 1951 byl zatčen a v srpnu 1952 odsouzen ke dvěma a půl roku odnětí svobody za přípravu k ilegálnímu přechodu státních hranic. Až do propuštění v červnu 1953 po amnestii byl vězněn na Jáchymovsku v uranových pracovních táborech. V létě 1953 se podílel na dalších odbojových aktivitách, zejména na zapálení stohů na Olomoucku.

Společně se svým bratrem a přáteli podnikl na podzim 1953 proslulou cestu do Západního Berlína. Odtud odešel do USA. V letech 1954–1959 sloužil v americké armádě. Po odchodu z armády se věnoval podnikání. Na základě jeho vzpomínek připravil Ota Rambousek knihu Jenom ne strach (Praha 1990). V roce 2005 byl vyznamenán v Kanadě Cenou T. G. Masaryka a v roce 2008 čestnou plaketou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka. V roce 2010 vyšla kniha Cesta na severozápad, kde byly otištěny dobové vzpomínky bratrů Mašínových a Milana Paumera na jejich cestu do Západního Berlína.

Aktivní účastník protinacistického a protikomunistického odboje Ctirad Mašín zemřel ve věku jednaosmdesáti let dne 13. srpna 2011. Poslední rozloučení se uskutečnilo 24. srpna 2011 v Clevelandu (Ohio, USA).

 

 

Ctirad Mašín

Ctirad vzpomíná na Milana Paumera 

Počátky politické situace v Československu

Únor 1948 a jeho následky

Důvody k odporu a počátky odbojové činnosti

Zatčení před prvním pokusem o útěk

Výslechy

Vzpomínky na Jáchymovské lágry

O spoluvězních

Odbojové aktivity a důvody k odchodu

Způsob organizace odbojové skupiny

Vzrůstající hrozba prozrazení

Obhajoba odbojové činnosti

Plánování odchodu

Ztráta Janaty a Švédy při odchodu

O rozhodnutí nepůsobit jako agent CIC

O vstupu do americké armády

Důvody k opuštění armády

V kontaktu se sestrou