Václav Morávek

 
Václav Morávek se narodil 8. srpna v Kolíně, kde také absolvoval základní školu. Poté studoval na kolínském gymnáziu kde roku 1923 odmaturoval. Posléze nastoupil na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. 
Po vystudování akademie byl s hodností štábního kapitána velitelem dělostřelecké baterie v Olomouci. Po okupaci Československa německem byl demobilizován a přidělen jako úředník k pracovnímu úřadu v Kolíně.
Morávek se účastnil zakládání odbojové skupiny v rámci Obrany národa (ON), - pozdějších Tří králů. Morávek byl vynikající střelec - prvorepublikový přeborník armády ve střelbě z pistole. Po okupaci všude s sebou nosil dvě pistole, spoustu zásobníků a kapesní bibli. Byl hluboce věřícím křesťanem. Když se ho jednou Mašín zeptal v co vlastně věří odpověděl dnes již legendární větou: "Věřím v boha a ve své pistole!" (tak také získal přezdívku pobožný pistolník). Morávek měl na svědomý několik "husarských kousků" kterými se Tři králové tak proslavily, např: každý měsíc doručoval jeden výtisk ilegálního časopisu V boj! na úřadovnu pražského gestapa, nebo v převleku navštívil oblíbenou hospodu Oskara Fleischera (vyšetřovatel gestapa pověřený dopadnutím tří králů) a nechal si od něj připálit cigaretu, načež o všem dopisem informoval Fleischerova šéfa. Morávek vystupoval pod různými identitami jeho krycí jména byla mimo jiné: Leon, Mladý, Vojta, Ota.
Václav Morávek byl několikrát obklíčen ale vždy dokázal uniknout díky svému střeleckému umění. Osudné se mu stalo až setkání s Paulem Thümmelem se kterým se měl setkat 21. března poblíž Ořechovky. Morávek se na schůzku pro jistotu vypravil s rotmistrem Václavem Řehákem. Schůzka však byla  vyzrazena a byl dopaden Řehák který šel napřed. Morávek tehdy přecenil své síly a vydal se rotmistrovy na pomoc, v tu chvíli se však objevily agenti gestapa kteří byly do té doby skryti. V tu chvíli Morávkovi došlo že je zle a dal se na útěk. Při útěku stačil ze svých dvou pistolí asi padesátkrát vypálit, ale sám byl několikrát zasažen. Původně se předpokládalo že spáchal sebevraždu, dnes se má zato že ho zabila nepřátelská kulka, jelikož agenti gestapa uvedli do spisu sebevraždu aby zakryly nesplnění rozkazu chytit Morávka živého.
 
V květnu 2005 mu udělil český prezident Václav Klaus hodnost Generála in memoriam.

 

Pobožný střelec Václav Morávek a dopadení zrádce X - díl 1/2

Velcí Češi: štábní kapitán Václav Morávek - odbojová skupina Tři králové