František Peltán
 
Četař František Peltán, narozen 1. 4. 1913 v Jindřichově Hradci, působil po obsazení Československa nacistickým Německem v odbojové organizaci Obrana ná
roda, později byl členem velké sítě zpravodajské skupiny Tři králové, která sbírala významné informace a tyto předávala vysílačkou československé exilové vládě
 do Londýna.
Dne 11. července 1942 byl v Praze gestapem postřelen a na následky zranění 20. července 1942 zemřel.
František Peltán více než tři roky pracoval v nebezpečné profesi radiotelegrafisty a nesporně tak prokázal své vlastenectví, vysoké odborné schopnosti a statečnost v nelehkých podmínkách domácího protinacistického odboje.
Peltán byl jako radista vysílačky SPARTA II pro činnost Tří králů, tedy Balabána, Mašína a Morávka zcela určitě nenahraditelný. Výhradně jeho prostřednictvím a s pomocí vlastní vysílačky totiž mohli udržovat nezávislé rádiové spojení s exilovým Ministerstvem národní obrany v Londýně.
B+M+M (jak se tito důstojníci také podepisovali v sarkastické „korespondenci“ s kriminálním komisařem gestapa Oskarem Fleischerem) postupně padli do rukou gestapa. Jako poslední Václav Morávek,. Ten zahynul 21. března 1942 v přestřelce s úředníky gestapa u Prašného mostu v Praze.
František Peltán tohoto svého spolupracovníka a přítele přežil i v těžkých podmínkách heydrichiády, a to díky své neustávající odbojové činnosti neustále s agenty gestapa za zády, téměř o tři měsíce.
 
6.4.2013 • V sobotu 6. dubna 2013 si účastníci pietního setkání v Jindřichově Hradci připomněli významného účastníka československého protinacistického odboje, radiotelegrafistu odbojové skupiny Tří králů a zdejšího rodáka Františka Peltána.
 
V ulici 9. května, před domem, kde se Peltán narodil, se sešli hosté, aby odhalili novou pamětní desku. Organizátoři v Jindřichově hradci přivítali celou řadu významných hostů, mezi nimiž byl i předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch. Delegaci Ministerstva obrany ČR vedli náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata a zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generál Bohuslav Dvořák.
 
„Údělem odbojáře bylo uspět nebo zemřít. Příběh Tří králů a jejich blízkých spolubojovníků je příběhem boje, v němž se prolíná odvaha, charakter, láska, krev a sebeobětování. Byli to lidé, kteří výrazně přispěli k osvobození Československa. Pro Armádu České republiky je jejich statečnost a oddanost ideálu nepřekonatelným vzorem,“ uvedl v projevu náměstek Michael Hrbata.
 
Předseda jindřichohradecké jednoty Československé obce legionářské bratra Stanislava Berana Karel Ludvík, kterému se po tříletém úsilí podařilo pro Františka Peltána dosáhnout určité satisfakce. „I když nejsem rodák z Hradce, cítím se být zdejším patriotem a zdálo se mi, že vlastně většina Hradečáků vůbec neví, že se zde narodil opravdu důležitý a statečný člen domácího odboje. Domnívám se, že právě proto, že byl sirotkem, tak na jeho významné činy nikdo dlouhá léta neupozornil. Rád bych za vstřícnou spolupráci poděkoval jindřichohradeckému starostovi Stanislavu Mrvkovi, který nás v naší snaze plně podporoval,“ shrnul Karel Ludvík důvody svého rozhodnutí na podání návrhu jmenování Peltána do vyšší vojenské hodnosti in memoriam.
 
Do hodnosti kapitán in memoriam jindřichohradeckého rodáka, vlastence a hrdinného odbojáře jmenoval současný ministr obrany České republiky Vlastimil Picek. Jeho rozkaz přečetl ředitel Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích plukovník gšt. Vladimír Pešek.
 
Akci, tak jako každoročně, pořádalo město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Československou obcí legionářskou – Jednotou bratra Stanislava Berana, Klubem historie letectví Jindřichův Hradec, Muzeem Jindřichohradecka, 44. lehkým motorizovaným praporem Jindřichův Hradec, Armádou České republiky a Společností Václava Morávka v Kolíně.
 
Označení „Čtvrtý ze tří králů“ je zcela na místě, avšak odpovídajícího ocenění se tomuto muži po válce, ale ani po listopadu 1989 nedostalo. Až letos při jeho stém výročí narození byl, po zásluze, s platností od 1. dubna 2013, četař František Peltán za své zásluhy v boji za národní osvobození jmenován do hodnosti kapitán in memoriam.
 
                                                                 

 

Dne 6. dubna 2013 byla Františku Peltánovi slavnostně odhalena pamětní deska v jeho rodném Jindřichově Hradci. U příležitosti 100. výročí narození byl povýšen do hodnosti kapitána in memoriam.