Proč je komunismus zlo?
Jediné, co nám komunismus předvedl, byly miliony mrtvých, zničená ekonomika i životní prostředí, státní lež a diktatura, nesmyslný teror. Hitler se od Stalina učil stavět koncentráky a velmi jej obdivoval. Navíc komunismus přivodil zbrojení a eskalaci světového napětí. Výsledkem nebyla spravedlivá společnost, ale miliony mrtvých a devastace morálních hodnot, která se nedá po éře komunismu ani vyčíslit ani odhadnout.
 
Žádná morálka
Komunisté se neřídí žádnou morálkou, otevřeně prohlašují, že svých cílů mohou dosáhnout pouze násilným svržením všech nynějších společenských režimů.   -Komunistický manifest-
 
Násilí
Násilí je hlavním prostředkem, kterým komunistická strana získává moc. Tento rys byl a je součástí všech forem strany, od jejich prvopočátků. Komunistické hnutí se rozšířilo jako smrtelná epidemie po celém světě – byly zabity desítky milionů lidí a stovkám milionů sebrán majetek a svoboda, údajně kvůli přání “vytvořit nebe na zemi”.
 
Vraždění
Zabíjení je pro stranu nutné z praktických důvodů. Komunistická strana začala jako skupina vrahů a lotrů, kteří zabíjeli, aby získali moc. Jakmile byl jednou tento precedent ustanoven, nebylo pro ně návratu. Neustálý teror jim umožňuje zastrašit lidi a nutí je přijmout absolutní vládu komunistického režimu.
 
Zničení víry a náboženství
Proč komunisté tak krutě pronásledují svobodu víry? Svoboda víry je pro materialistický komunismus smrtelným nebezpečím. Jednou věcí je moc získat a druhou ji udržet. A protože náboženská víra vede věřící k pravdivosti, soucitu, dobrotě a spravedlivosti. Přijetí víry v Boha znamená přijetí skutečnosti, že v nebi přebývá ten, kdo má úplnou moc nad lidstvem. Víra ve vyšší bytost tedy přímo popírá legitimitu vlády komunismu a ti kdo věří, by nikdy neuznali absolutní komunistickou výchovu, nebo doktriny komunismu přinášející “nebe na zemi”. Proto se víra a naboženství staly jejím úhlavním nepřítelem.
 
Revoluce
Když je nějaký člověk oloupen o všechen majetek a dokonce zavražděn, pak toho, kdo spáchal takovýto hnusný čin všude v normální lidské společnosti nazývají vrahem a žádným způsobem nelze tento čin omluvit. Když byl při francouzské revoluci takový čin proveden pařížskou spodinou, tzv. lumpenproletariátem, dostal název revoluce.
Krádež soukromého majetku
Základní zlo komunistické strany leží v základní doktríně komunismu, kterou je zabavení veškerého soukromého majetku, stejně jako “odstranění vykořisťující třídy”. Přitom právě soukromé vlastnictví tvoří základ všech lidských práv a často udržuje národní kulturu. Lidé okradení o soukromé vlastnictví ztrácejí rovněž svobodu mysli a ducha.
 
Krádež soukromého majetku
Základní zlo komunistické strany leží v základní doktríně komunismu, kterou je zabavení veškerého soukromého majetku, stejně jako “odstranění vykořisťující třídy”. Přitom právě soukromé vlastnictví tvoří základ všech lidských práv a často udržuje národní kulturu. Lidé okradení o soukromé vlastnictví ztrácejí rovněž svobodu mysli a ducha.
 
Devastace lidských vlastností
Komunismus neapeluje na dobré lidské vlastnosti (třeba soucit, solidaritu, ochotu pomoci druhým apod.), už od prvopočátku vsadil na apel na tu snad nejhorší lidskou vlastnost – závist. Celý jeho pojmový a ideový aparát, ale samozřejmě pak i praktická politika, je založen na touze uškodit pracovitým, poctivým a snaživým a naopak povýšit neschopné, líné a servilní. Všechny ty masové krádeže, vraždění a likvidace celých skupin obyvatelstva, to nebyly jen excesy jednotlivých vůdců, to je prostě zabudováno v samotné podstatě systému, který vytváří lidi závislé, slabé a bezmocné, protože nenávidí nezávislé, soběstačné a schopné.
 
Proč je komunismus hloupost
Protože se v ní nabízí dosažení vysokého cíle nízkými prostředky – jde tedy o podvod. Nabízí se získání něčeho drahého lacinou cestou. Je to asi stejné, jako by vám nějaká skupina profesorů na technice nabídla inženýrský titul za to, že odstraníte rektora. I kdybyste to udělali, a pak za to dostali diplom a právo psát si před jménem “ing”, skutečnou vysokoškolskou kvalifikaci mít nebudete. Jen jste obešli náročné a namáhavé několikaleté studium, při němž je nutný určitý talent a velká míra sebezapření. Navíc ponesete vinu třeba zločinu nebo jeho napomáhání.

Novinky

Vládo, vrať majetek Mašínům!

05.10.2015 12:34
  Mezi neustále zpochybňované, ale nezaměnitelné, základy svobody nesporně patří respekt k vlastnictví. Vyzvala Vládu České republiky ve svém prohlášení Konzervativní strana, která patří mezi, Bohužel téměř osamocené, nekompromisní zastánce atributů svobody. Členy této politické...

Ústavní soud se zastal sestry Mašínů, spor o statek se musí řešit znovu

05.10.2015 12:28
  Ústavní soud (ÚS) se zastal Zdeny Mašínové, sestry dvou českých odbojářů, ve sporu o rodinný statek v Lošanech na Kolínsku. Žalobu musí znovu řešit Okresní soud v Kolíně. Podle ÚS poprvé rozhodoval formalisticky a nepoučil Mašínovou o povinnosti postupovat koordinovaně s ostatními dědici a...