Komunisté soustavně porušují zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu který jednoznačně říká že režim který zde byl u moci od února 1948 do listopadu 1989 byl režim zavrženíhodný,nelegitimní a že KSČ byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou a že odpor proti tomuto režimu byl jednoznačně legitimní,spravedlivý,morálně oprávněný a hodný úcty.

Milan Paumer bojovník proti komunistům....každej padlej člověk je hrdina....komunisté vyvraždili českou inteligenci.

"Demokracie a svoboda není zadarmo. To je taky důvod, proč bychom si těchto komodit měli velice vážit. Za svobodu a demokracii se ve většině případů musí bojovat. Je to boj na život a na smrt."

 

Myslíte si, že komunismus byl podobný nacismu?

Ne, komunismus byl horší. Ježíšmarjá, já vám dám příklad. Zdena Mašínová, sestra Mašínů, se začala po 89. pídit po hrobě své matky, kterou komunisté zavřeli a ona umřela v jejich kriminále. Komunisti ji uložili do hromadného hrobu. A víte, kdo tam s ní byl? 34 dětí. To byly děti žen, které měly jít na popravu. Ty ženy byly těhotné, tak ty děti chvilku někde nechali, hned je nezabili. To udělali, když jich měli víc. To jsou důkazy té hrozné příšernosti toho komunismu, kde lidský život pro ně neměl absolutně žádnou cenu. Když nejste komunista, tak podle nich nemáte právo být na tomhle světě.

Na konci padesátých let bratři Mašínové a Milan Paumer popsali svou dramatickou cestu do Západního Berlína, kterou na podzim 1953 podnikli společně se svými dvěma přáteli (Zbyněk Janata a Václav Švéda však byli po přestřelkách zatčeni a později popraveni). Teprve po padesáti letech se čtenáři mohou sami seznámit s autentickými vzpomínkami osob, jejichž jména se stala symbolem ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu. Vydaný rukopis je nejen jejich cenným svědectvím, ale rovněž strhujícím literárním dílem i pozoruhodným dobovým dokumentem. Je doplněn historickou studií o postavení skupiny bratří Mašínů v rámci protikomunistického odboje v Československu a stručným doslovem, v němž je popsán právní kontext její činnosti. Součástí publikace je rozsáhlá obrazová příloha, v níž jsou většinou poprvé publikovány dobové fotografie a kopie archivních dokumentů.

                                        

Barbara Masin je dcerou Josefa Mašína - jednoho ze tří přeživších hrdinů této knihy. V dětství často slýchávala od otce úryvky napínavého příběhu. 
Kromě angličtiny mluví plynně německy a francouzsky a domluví se i česky, což jí v uplynulých třech letech pomáhalo v rozsáhlém výzkumu archivních pramenů ve Spojených státech, v Anglii, Německu a v České republice. Kromě toho zpovídala množství očitých svědků a účastníků událostí, jejichž svědectvími doplnila osobní prožitky hlavních hrdinů. V roce 2001 prošla společně se svým otcem Josefem Mašínem znovu celou trasu odchodu. Výzkum prováděla ve Státním archivu USA, v Německém státním archivu (Bundesarchiv) v Lichterfelde u Berlína, v Public Record Office v Londýně a ve Státním archivu v České republice. Nalezla stovky stránek závažných dokumentů vztahujících se k případu, protokolů a pracovních zápisů týkajících se obrovské štvanice, stejně jako hodnocení operací východoněmeckých vojáků a důstojníků na všech velitelských stupních. 
Vzrušující příběh z pera kronikářky nejpovolanější, napsaný strhujícím stylem, dokazuje, že spor o odbojovou skupinu bratří Mašínů, který dodnes rozděluje českou společnost, je sporem o charakter národa.

                                             

Na Jáchymovsku bylo po únorovém komunistickém puči v r.1948 zřízeno 18 koncentračních táborů, kterými prošlo 70 737 politických vězňů - muklů, neboli Mužů Určených K Likvidaci. V šachtách na Jáchymovsku, v oblasti Horního Slavkova či Příbramsku těžili uranovou rudu a jejich množství nahrazovalo nedostatečnou, zchátralou techniku...Autor nepředkládá pouze suchá fakta, ale i fotodokumentaci a vyprávění těch, kteří jáchymovské peklo přežili.

Najdou se jistě čtenáři, kteří nebudou chtít věřit tomu, co dělali lidé lidem, Češi Čechům.....Vše bylo povoleno.

Unikátní dokument Jaromíra Štětiny a Pavla Hanuše z obklíčeného Grozného v prosinci 1999. Tento snímek získal řadu cen.

Film The Soviet Story je šokujícím svědectvím o roli sovětského režimu v nejhrůznějším nacistickém projektu — holocaustu.Otřesné scény reflektující hladomor na Ukrajině (1932/33), masakr v Katyni (1940), partnerství SS a KGB, sovětské masové deportace či brutální lékařské experimenty v gulagu jsou hrozivou výpovědí o pravé tváři Sovětského svazu a jeho vedení.

NEJVĚTŠÍ HRDINOVÉ VŠECH DOB V BOJI PROTI ZRŮDNÝM KOMUNISTŮM:

Josef Mašín

Ctirad Mašín

Milan Paumer

Zbyněk Janata

Václav Švéda

DĚKUJEME VÁM HOŠI ŽE JSTE BOJOVALI PROTI TĚM KOMOUŠSKEJM ZRŮDÁM